Fay en Andy

 
             
  Ei 
Gelegd
Uitgekomen  Naam Geslacht Kleurslag Gereserveerd
1
 
14-03          
2
 
16-03 03-04 Kiwi Pop Violet geelmasker cinnamon spangle Ja
3
 
18-03 04-04 Kimmy Pop Groen geelmasker cinnamon spangle Ja
4
 
20-03 06-04 Kaya Pop Groen geelmasker cinnamon spangle Ja
5
 
22-03 08-04 Kirby Man Violet geelmasker Ja
6
 
24-03 11-04 Kwebbel Man Violet dominant bont geelmasker spangle Ja
7
 
26-03 12-04 Kyara Pop Violet geelmasker cinnamon spangle Ja
8
 
29-03 15-04 Kika Man Violet geelmasker spangle  Ja