De mannen

Naam: Goofy
Geboren: 27-07-2011
Kleurslag: Groen
Afkomst: Spoeky en Rocky
Naam: Jut
Geboren: 03-2012
Kleurslag: Dominant bont blauw
Afkomst: Steenbergen
Naam: Milo
Geboren: 2011
Kleurslag: Kobaltblauw
Afkomst: Nieuw-Vossemeer
Naam: Lucky
Geboren: 22-04-2015    
Kleurslag: Hemelsblauw geelmasker
Afkomst:Guusje en Jul
Naam: Pepper
Geboren: 05-2014
Kleurslag: Groen opaline spangle
Afkomst: Kalmthout
Naam: Bodo
Geboren: 27-06-2012
Kleurslag: Texas clearbody hemelsblauw
Afkomst: Ochtrup
Naam: Serkan
Geboren: 2012
Kleurslag: Hemelsblauw regenboog met spangle
Afkomst: Ochtrup
Naam: Andy
Geboren: 05-2010
Kleurslag: Hemelsblauw dominant bont cinnamon
Afkomst: Bergen op Zoom
Naam: Easy
Geboren: 05-08-2013
Kleurslag: Blauw/violet geelmasker opaline spangle grijsvleugel
Afkomst: Bergen op Zoom
Naam: Dani
Geboren: 21-04-2015
Kleurslag: Hemelsblauw opaline spangle
Afkomst: Inca en Bodo
Naam: Esli
Geboren: 21-04-2015
Kleurslag: Groen recessief bont cinnamon
Afkomst: Twittertje en Goofy
Naam: Dexie
Geboren: 23-04-2015
Kleurslag: Hemelsblauw
Afkomst: Inca en Bodo
Naam: Doris
Geboren: 25-04-2015
Kleurslag: Hemelsblauw spangle
Afkomst: Inca en Bodo 
Naam: Glenn
Geboren: 09-06-2015
Kleurslag: Violet opaline
Afkomst: Annika en Serkan
Naam: Gaby
Geboren: 16-06-2015
Kleurslag: Violet
Afkomst: Annika en Serkan
Naam: Isis
Geboren: 27-06-2015
Kleurslag: Hemelsblauw recessief bont
Afkomst:Twittertje en Goofy 
Naam: Levi
Geboren: 12-05-2015
Kleurslag: Kobaltblauw geelmasker spangle
Afkomst: Ochtrup
Naam:Kwebbel
Geboren: 11-04-2016
Kleurslag: Violet dominant bont geelmasker spangle
Afkomst: Fay en Andy 
Naam: Kika
Geboren: 16-04-2016
Kleurslag: Violet geelmasker spangle
Afkomst: Fay en Andy